/ IHRightsپیشتر خبر اعدام دو زندانی در روز چهارشنبه در زندان عادل آباد شیراز منتشر شده بود. اطلاعات جدید نشان می‌دهد که تعداد… https://t.co/kYeavTPTnl16 فوریه

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی رشت

16 مه 16
اعدام سه زندانی در زندان مرکزی رشت

حقوق بشر ایران، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵: صبح روز شنبه ۳ زندانی در زندان مرکزی رشت (لاکان) از طریق چوبه دار اعدام شدند.

بنابه گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان، صبح روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه حکم اعدام سه زندانی در محوطه زندان مرکزی رشت به اجرا در آمد.

دوتن از این زندانیان «ا. ا» فرزند سعدی ۲۲ ساله که به اتهام حمل و نگهداری ۲ کیلو ۴۵۰ گرم شیشه به اعدام محکوم شده بود و «ع. ش» فرزند رضا ۲۶ ساله که به اتهام ۴۵۸ گرم شیشه و ۶۳۷ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بود نام داشتند.

همچنین هویت سومین زندانی که حکم وی به اجرا درآمد «ح. پ» فرزند حسین ۳۱ ساله ذکر شده که به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم شده بود.