/ IHRightsاعدام پنج زندانی از جمله دو زن و دو تبعه افغانستان در کرج حکم پنج زندانی که بجز یک نفر همگی با اتهام «قتل عمد» به… https://t.co/KfGAzX3YJg27 ژانویه

اعدام یک زن در مشهد

14 ژانویه
اعدام یک زن در مشهد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸: حکم یک زن که به اتهام «قتل عمد همسر موقت خود از طریق اسیدپاشی» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد.

بنا به گزارش رکنا، یک زن که هویتش (سارا- م)، ۳۵ ساله، اعلان شده، با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. در این گزارش به تاریخ دقیق اجرای حکم اشاره‌ای نشده است.

براساس این گزارش، این زن متهم بود که اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بر روی همسر موقت خود اسید پاشیده و منجر به مرگ وی شده است.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.