شماره ۱۴۶ مجله حقوق ما؛ اعتصاب غذا

30 آوریل 2021، ساعت 8:50

شماره ۱۴۶ مجله حقوق ما با موضوع اعتصاب غذا منتشر شد.

برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

تحریریه: مریم غفوری، نیره انصاری، رضا حاجی‌حسینی، نقی محمودی، عسل همتی و جواد عباسی توللی