مجله حقوق ما شماره 53؛ دادگاه‌های انقلاب

15 آوریل 2017، ساعت 21:26

در این شماره از نشریه «حقوق ما» به موضوع دادگاه‌های انقلاب پرداختیم؛ دادگاه‌هایی که در شرایط انقلابی شکل گرفتند و قرار بود موقت باشند؛ ولی هیچ‌گاه تعطیل نشدند.

آن‌چه در این شماره می‌خوانید: