سه اعدام در ملاء عام امروز در طرقبه

4 ژانویه 2015، ساعت 18:50
 با توجه به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی ۱۷ نفر درطی ۴ روز نخست سال ۲۰۱۵ اعدام شده اند.  

حقوق بشر ایران، ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳: سه مرد امروز در شهر طرقبه در نزدیکی مشهد به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس سه مرد به نامهای "مهدی . و "، "احسان . ک" و "محمود . ک " به اتهام تجاوز به یک زن جوان در یکی از روستاهای نزدیک طرقبه محکوم به اعدام شده بودند.

در این گزارش به سن افراد و زمان دقیق جرم اشاره‌ای نشده است.

به گفته این گزارش مهدی و احسان به اتهام تجاوز به عنف، از طریق اعدام در ملاء عام به مرگ محکوم شدند، در حالی که محمود به خاطر تهدید و تجاوز به این زن به ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام در ملاء عام محکوم شد.

در یازدهم دی ماه ، یک مرد در قزوین به دار آویخته شد، در حالی که بر اساس منابع غیر رسمی در همین روز ۱۳ زندانی در سه زندان مختلف به دار آویخته شدند. این افراد شامل چهار زن در بم، ۷ زندانی در کرمان و دو زندانی در بندرعباس بودند.