سه فعال هنری تا پنج روز دیگر باید خود را به زندان معرفی کنند

27 مه 2016، ساعت 14:37

حقوق بشر ایران، ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵: طبق حکمی که مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان دریافت کرده‌اند باید تا ۵ روز دیگر خود را به زندان معرفی کنند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، مهدی رجبیان و یوسف عمادی (هردو موسیقی‌دان) که به همراه حسین رجبیان (فیلمساز) بازداشت شده و به جریمه نقدی و زندان محکوم شده بودند برای اجرای حکم فراخوانده شدند.

این سه هنرمند اردیبهشت ماه سال ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به ۶ سال زندان و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران (تجدید نظر) به ۳ سال زندان تعزیری و ۳ سال زندان تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "طی روز جاری احضاریه‌ای به دست ایشان رسیده است که باید ظرف مدت ۵ روز خود را به زندان معرفی کنند."

اتهاماتی که این سه فعال عرصه هنری به علت آن به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و کسب مال نامشروع از طریق فعالیت سمعی و بصری عنوان شده است.

هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل نروژ، انجمن قلم نروژ و سازمان موزیک امن (safeMUSE) در نامه مشترکی به وزارت امور خارجه نروژ خواهان تلاش دولت نروژ برای توقف و لغو احکام صادر شده برای این سه هنرمند شدند.