توقف اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی اصفهان

31 ژوئیه 2017، ساعت 10:57

سازمان حقوق بشر ایران، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۶: سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، که جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند با دستور توقف اجرای حکم به بندهای خود بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، دوشنبه ۹ مرداد ماه سه زندانی که در زندان مرکزی اصفهان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند با دستور توقف اجرای حکم به بندهای خود بازگشتند.

این سه زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، صبح روز شنبه ۷ مرداد از بندهای «افاغنه» و بند ۴ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

هویت این زندانیان توسط سازمان حقوق بشر ایران «سعید لطفعلیان»، «نادر فرخ‌نژاد» و «رحمت سعیدی» احراز شده بود.

گفته می‌شود به دلیل قریب الوقوع بودن تصویب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که احتمالا به لغو حکم اعدام بسیاری از زندانیان محکوم به مرگ مواد مخدر منجر خواهد شد، مقامات قضایی دستور توقف اجرای حکم این سه زندانی را صادر کرده‌اند.