دادستان تهران خبر از بازنگری در ۱۷۰۰ پرونده محکومان به اعدام و حبس ابد داد

5 ژوئیه 2018، ساعت 12:02

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۷: جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد که ۱۷۰۰ پرونده محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران رسیدگی شده و ۱۳۰۰ پرونده دیگر باقی مانده است.

بنا به گزارش ایلنا، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در تهران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند.

با این حال دادستان تهران آمار دقیقی از کسانی که حکم اعدامشان مجددا مورد تایید قرار گرفته در اختیار رسانه‌ها قرار نداده و همچنین این مسئله که از بین ۱۷۰۰ نفر چه تعداد محکوم به اعدام و چه تعداد محکوم به حبس ابد بودند نیز روشن نشده است.

تا کنون از روند رسیدگی به پرونده محکومان به اعدام و حبس ابد در استان‌های دیگر آمار رسمی منتشر نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران، در گزارش پیشین خود از وجود رشوه و رفتارهای سلیقه‌ای در شهرهای مختلف خبر داده بود. همچنین به مسئله دادرسی غیر عادلانه و عدم دسترسی به وکیل در بسیاری از پرونده‌ها در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره نشده است و این میتواند منجر به تایید دوباره احکام اعدامی شود که بر اساس اعترافات اجباری صادر شده بودند.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "ما خواستار شفافیت بیشتر در پروسه رسیدگی به پرونده‌ها هستیم. همچنین میخواهیم که یک هیئت نظاره گر مستقل این پروسه را مونیتور کند." وی در ادامه گفت: "ما همچنین میخواهیم که پروسه دادرسی محکومین مورد بازنگری قرار گیرد و برای مواردی که دسترسی به وکیل نداشته اند، یا اعتراف اجباری گرفته شده، دادگاه جدیدی تشکیل شود."

روند اعدام‌ها و بررسی پرونده محکومان، شش ماه پس از اجرایی شدن لایحه جدیدقانون مبارزه با مواد مخدر