اعتراض زندانیان سیاسی اوین به جو امنیتی این زندان

11 سپتامبر 2021، ساعت 14:34

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰: تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین، با برپایی تجمعی به جو امنیتی حاکم بر این زندان اعتراض کرده و خواهان ممنوعیت دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی شدند.

بنا به اطلاع  سازمان حقوق بشر ایران، روز گذشته، جمعه ۱۹ شهریور ماه، تعدادی از زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین، درطی تجمعی اعتراضی بر علیه جو امنیتی حاکم بر این زندان شعار دادند.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زندانیان سیاسی با سر دادن شعارهایی همچون؛ ظلم ضابطان در زندان ممنوع، دخالت امنیتی هارا افشا میکنیم، آزادمان کنید یا برایمان دادگاه علنی برگزار کنید و فضای امنیتی را تحمل نمیکنیم، خواستار کوتاهی دست نهادهای امنیتی از پرونده‌های محکومان سیاسی شدند».

اعتراض این زندانیان درحالی صورت می‌گیرد که در زندان اوین چند دفتر، ساختمان وبازداشتگاه جداگانه متعلق به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وجود دارد.

از دیگر سو، گزارشات بسیاری درخصوص مستقل نبودن و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بر دادگاه‌هایی که به پرونده متهمان سیاسی رسیدگی می‌کنند وجود دارد.

زندانیان سیاسی حتی پس از قطعی شدن حکم نیز تحت نظارت نهادهای امنتی قرار دارند و مسايل رفاهی زندانیان سیاسی، همچون مرخصی، ارتباط با بستگان، زندان یا بند محل نگهداری زندانی و حتی اعزام به مراکز درمانی معمولا با نظر این نهادها اعمال می‌شود.