اعدام سه مرد و یک زن در زندان زاهدان

8 مه 2022، ساعت 9:50

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱: حکم اعدام سه مرد و یک زن بلوچ که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

بنا به گزارش حال وش، صبح روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، حکم اعدام سه مرد و یک زن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. هویت سه مرد که همگی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، غفور حسن‌زهی، هادی سرگزی و منصور شاگزی اعلام شده است. هویت زنی که در این روز اعدام شد، مشخص نشده است ولی گفته شده، وی هم‌پرونده یکی از مردان اعدام شده بوده است.

این چهار زندانی روز پنج‌شنبه هفته گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

بر اساس این گزارش، غفور حسن‌زهی فرزند صفر، حدودا ۴۰ ساله و متاهل بود. او دارای چند فرزند بود، از حدودا ۴ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر در شهرستان زاهدان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود. به گفته خانواده غفور حسن‌زهی، وی بی گناه بوده و از مواد مخدر کشف شده در خودرو اطلاع نداشته است.

هادی سرگزی، ۳۴ ساله، دیگر زندانی اعدام شده بود. او متاهل و دارای ۲ فرزند بود و از حدود سه سال پیش در زاهدان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت شده بود.

منصور شاگزی (براهویی)، نیز متاهل و ساکن زاهدان بود و از حدود ۸ سال پیش، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام این چهار زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند. این در حالیست که اعدام این دست از زندانیان در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشت و به ۱۲۶ تن رسید.