همزمان با اعتراض‌های سراسری ۲۶ تن در ایران اعدام شدند

27 مه 2022، ساعت 9:52

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۶ خرداد ۱۴۰۱: طی ۱۰ روز گذشته، اجرای مجازات اعدام در زندان‌های ایران افزایش چشمگیری داشته است. طبق آمارهای ثبت‌شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۶ زندانی در شهرهای مختلف ایران در ۱۰ روز گذشته اعدام شدند. افزایش تعداد اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراض‌های مردمی بوده‌اند. 

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها، خاطرنشان می‌کند که طبق آمارهای تحلیلی این سازمان، ارتباط معناداری بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد و آمار اعدام‌ها در زمان اعتراضات مردمی بالا می‌رود. این امر نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «هرچند بیشتر کسانی که در ایران اعدام شده‌اند متهم به جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند، اما حکومت از مجازات اعدام به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند. هدف جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام، سرکوب جامعه و پیشگیری از اعتراضات برای حفظ قدرت است. از این رو، حذف مجازات اعدام باید در صدر مطالبات مردمی قرار گیرد.»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی ده روز گذشته، یعنی از ۲۷ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۰، اعدام دست‌کم ۲۶ زندانی در شهرهای مختلف ایران توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است. از میان این ۲۶ زندانی دو تن زن و مابقی مرد بودند.

این اعدام‌ها در ۱۱ استان ایران اجرا شدند. از میان این ۲۶ نفر، ۸ نفر در زندان رجایی شهر کرج، ۳ نفر در زندان میناب، ۳ نفر در زندان آمل، ۲ نفر در زندان مرکزی زاهدان و ۲ نفر در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. همچنین در زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی قم، ندامتگاه مرکزی کرج، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیروان، زندان مرکزی مشهد، زندان قرچک ورامین و زندان زنجان هرکدام یک نفر اعدام شدند.

بر اساس این آمار، هفت تن از مردان اعدام شده، شهروندان بلوچ هستند که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. این هفت زندانی در شهرهای زاهدان، بیرجند، میناب و شیراز اعدام شدند.

از بین ۲۶ زندانی اعدام شده، ۱۲ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۳ نفر با اتهام «قتل عمد» و یک تن با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بود.