بیش از ۴۳ اعدام در سه روز: یک نوجوان و یک اعدام ملاء عام در بین اعدام شدگان چهارشنبه

16 آوریل 2015، ساعت 1:23
  در سه روز گذشته دستکم ۴۳ نفر در ایران اعدام شده اند. ۴۲ نفر از این افراد در زندان های رجایی شهر و قزلحصار اعدام شده اند. گزارش ها حاکی از احتمال اعدام های دسته جمعی بیشتری در هفته های اول اردیبهشت است. سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش فوری جامعه جهانی به اعدام های دسته جمعی در ایران شد. حقوق بشر ایران، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۴: به گزارش رسانه های ایران بامداد چهارشنبه ۲۶ فروردین یک زندانی در ملاء عام در شیراز به دار آویخته شد. نام این زندانی «رشید – د» و بنا به این گزارش ها به اتهامات محاربه از طریق سرقت مسلحانه و اتهامات دیگری از جمله نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز جنگی، جعل عنوان، تهدید و ارعاب به اعدام محکوم شده بود. به گزارش منابع سازمان حقوق بشر ایران همچنین روز چهارشنبه ۲۶ فروردین پنج زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدند. یکی از این زندانیان به نام جواد صابری (متولد ۱۳۶۹) به اتهام ارتکاب قتل زمانی که سنش زیر ۱۸ سال بود، به قصاص محکوم شده بود. بنا به این گزارش وی همچنین از بیماری روانی جدی رنج می برد و قبل از اعدام مدتی در مرکز روانی امین اباد بستری بود. او در سوم مهرماه ۸۷ دستگیر شده بود. دو زندانی دیگر به نامهای مرتضی صابر و فرزاد زنجانی نژاد , یک شهروند افغان و یکی زندانی که هویتش هنوز مشخص نیست نیز اعدام شدند. اعدام دو زندانی دیگر با گرفتن رضایت از اولیای دم متوقف شد. تا این لحظه رسانه های رسمی ایران فقط اعدام جواد صابر را اعلام کرده اند. به گزارش منابع سازمان حقوق بشر ایران ادر روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین) ۳۷ نفر در زندان های رجایی شهر و قزلحصار به دار آویخته شدند. به گزارش این منابع احتمال میرود که در هفته های اول اردیبهشت اعدام های دسته جمعی بیشتری در این زندان ها صورت گیرد. سازمان حقوق بشر ایران اعدام های دسته جمعی و بی رویه چند روز اخیر را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: "عدم محکومیت این اعدام ها توسط جامعه جهانی پیام غلطی را به مقامات حکومت ایران می رساند. جامعه جهانی نباید چشمانش را به روی اعدام های دسته جمعی، بی رویه و غیر قانونی حکومت ایران ببندد". در روزهای اخیر گزارش های متعددی مبنی بر اعدام در زندان های قزل حصار و رجایی شهر کرج توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده است. منابع سازمان حقوق بشر ایران موارد زیر را گزارش کرده اند: ۲۶ اعدام در زندان رجایی شهر در دو روز: ۱۷ زندانی روز شنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده و دو روز بعد، دوشنبه ۲۴ فروردین ماه، در این زندان اعدام شدند. این زندانیان که همگی از "شورشیان" زندان قزل حصار بودند که به رجایی شهر منتقل شده بودند. روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه نیز ۹  زندانی به سلولهای انفرادی منتقل شده و دو روز بعد، سه شنبه ۲۵ فروردین ماه، به دار آویخته شدند. همگی زندانیان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نامهای چهار نفر از این افراد بدین شرح  است: سجاد مخبری، علی خاندانی، رحیم نجفی و رضا قربانی. ۱۱ اعدام در زندان قزل حصار: روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه همچنین ۱۱ زندانی متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان قزل حصار به دار آویخته شدند. همگی زندانیان از متهمین مواد مخدر شهریار بودند.نامهای دو نفر از این زندانیان معصوم علی میری و بیات زحمتکش بود. مقامات قضایی ایران تا کنون فقط اعدام ۸ نفر از این زندانیان را اعلام کرده اند.