/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در مکانی نامعلوم (احتمالا یکی از زندان‌های اط… https://t.co/lwA7Yu3Bla24 Jul