/ IHRightsAccording to reports gathered by IHR, at least 24 ppl were #executed for #drug offences in 2018 in #Iran. Read Mor… https://t.co/WEa7Xdv8Lh22 مارس

به‌روز رسانی آنلاین: گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۸ در ایران

گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۸ در ایران

یازدهمین گزارش سالانه مجازات اعدام از سوی سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) که ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ در جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌کند، نخستین گزارش از نوع خود بعد از اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور است.
دانلود نسخه انگلیسی PDF لطفا اشتراک گذاری کنید

برنامه های ویدویی سازمان حقوق بشر ایران شامل ویدئو های "تلویزیون حقوق بشر ایران" و برنامه هفتگی "اعدام بس است" همراه با دیگر ویدئو های مربوط به مسائل حقوق بشری میشوند. هدف این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی، نهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشری و نشر ارزش های انسانی، چون احترام به زندگی و مخالفت با نقض حقوق بشر در هر صو.رت و شکل آن است. با به اشتراک گذاشتن این ویدئو ها ما را دراین راستا یاری کنید.

همه