/ IHRightsشماره ۱۰۵ مجله حقوق ما؛ نگاهی تحلیلی به نظرسنجی سازمان حقوق بشر ایران در این شماره از مجله حقوق ما، وکلا و حقوق‌دا… https://t.co/kii84NnPbF21 اوت

برنامه های ویدویی سازمان حقوق بشر ایران شامل ویدئو های "تلویزیون حقوق بشر ایران" و برنامه هفتگی "اعدام بس است" همراه با دیگر ویدئو های مربوط به مسائل حقوق بشری میشوند. هدف این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی، نهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشری و نشر ارزش های انسانی، چون احترام به زندگی و مخالفت با نقض حقوق بشر در هر صو.رت و شکل آن است. با به اشتراک گذاشتن این ویدئو ها ما را دراین راستا یاری کنید.

همه