/ IHRightsمحمود امیری‌مقدم @iranhr مدیر سازمان حقوق بشر ایران دراین خصوص گفت: «اگر آن‌گونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌ک… https://t.co/Ha1GtYMwaB17 اوت
332

کل اعدام‌ها
2022

0

زیر ۱۸ سال
2022

10

اعدام زنان
2022

6743

کل اعدام‌ها
از ۲۰۱۰

65

زیر ۱۸ سال
از ۲۰۱۰

182

اعدام زنان
از ۲۰۱۰

برنامه های ویدویی سازمان حقوق بشر ایران شامل ویدئو های "تلویزیون حقوق بشر ایران" و برنامه هفتگی "اعدام بس است" همراه با دیگر ویدئو های مربوط به مسائل حقوق بشری میشوند. هدف این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی، نهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشری و نشر ارزش های انسانی، چون احترام به زندگی و مخالفت با نقض حقوق بشر در هر صو.رت و شکل آن است. با به اشتراک گذاشتن این ویدئو ها ما را دراین راستا یاری کنید.

همه