/ IHRightsRT @iranhr: Iran: 26 people executed in 10 days for criminal charges- while people are protesting. The aim is of course not to fight the cr…27 مه
160

کل اعدام‌ها
2022

0

زیر ۱۸ سال
2022

5

اعدام زنان
2022

6571

کل اعدام‌ها
از ۲۰۱۰

65

زیر ۱۸ سال
از ۲۰۱۰

177

اعدام زنان
از ۲۰۱۰

برنامه های ویدویی سازمان حقوق بشر ایران شامل ویدئو های "تلویزیون حقوق بشر ایران" و برنامه هفتگی "اعدام بس است" همراه با دیگر ویدئو های مربوط به مسائل حقوق بشری میشوند. هدف این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی، نهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشری و نشر ارزش های انسانی، چون احترام به زندگی و مخالفت با نقض حقوق بشر در هر صو.رت و شکل آن است. با به اشتراک گذاشتن این ویدئو ها ما را دراین راستا یاری کنید.

همه