/ IHRightsتهران- اعتراضات گسترده مردمی با شعار «مرگ بر دیکتاتور» ادامه دارد. یک شنبه، ۱۰ مهر ماه #MahsaAmini… https://t.co/o8vyOAEQH602 اکتبر