/ IHRightsحکم چهار زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد.… https://t.co/DCh6REAYIK03 اوت