/ IHRightsدادگاه تجدید نظر حکم ۷ سال حبس تعزیری پدرام پذیره را عیناً تایید کرد. وی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است. https://t.co/b0Brxu4mpx18 Sep

The Supreme Leader's Cane

8 Dec 18
The Supreme Leader's Cane
Cartoon: Behnam Mohammadi