/ IHRightsعبدالمالک بلوچی که در سلول‌های انفرادی #زندان_مرکزی_زاهدان در انتظار اجرای حکم بسر می‌برد با اخذ دو ماه #مهلت از ش… https://t.co/8SK7BASgWs23 Apr