/ IHRightsیک‌شنبه گذشته سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان میناب #اعدام شدند.… https://t.co/RsNAG5LkKe19 ژوئیه

خودکشی‌ یک زندانی پس از تحقیر و ضرب و شتم شدید در زندان رجایی شهر

18 ژوئیه 13

حقوق بشر ایران، ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۲: بنا به گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر ایران یک زندانی زندان رجایی شهر امروز خود را در سلول انفرادی به دار آویخت.

این زندانی با نام پیام اسلامی متولّد ۱۳۶۷ از بند ۶ زندان رجایی شهر روز سه‌ شنبه ۲۵ تیر ماه در پی‌ یک نزاع با یک زندانی دیگر مورد تحقیر و ضرب و شتم شدید مسئولین زندان قرار گرفت و پس از آن‌ به سلول انفرادی منتقل گردید.

بر اساس گزارش‌ها یه رسیده، این زندانی امروز خود را در سلول انفرادی به دار آویخته و جان سپرد.