/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 اکتبر

«عصای دست» آقا

8 دسامبر 18
«عصای دست» آقا
کارتون از بهنام محمدی