/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام چهار زندانی در در زندانهای نوشهر و زنجان

17 فوریه 14
اعدام چهار زندانی در در زندانهای نوشهر و زنجان
حقوق بشر ایران،  دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٢   : چهار زندانی در ٢ زندان مختلف ایران ،امروز ٢٨ بهمن  اعدام شدند.     به گزارش خبرگزاری  مهر در زندان نوشهر (شمال ایران) دو زندانی به دار آویخته شدند. بنا براین گزارش این زندانیان به نامهای " ج.م " و" م .آ " هر دو متهم به قتل در دو پرونده مختلف بودند. آنها محکوم به قصاص شده بودند و حکم اعدام آنها در زندان نوشهر اجرا شد.

خبرگزاری مهر همچنین در مورد اعدام دو زندانی در زندان زنجان  گزارش داده است. بنا بر این گزارش زندانیان به نامهای " ص.ب"   متهم به شراکت در خرید و قاچاق ۲۱۹۰ گرم هروئین و" م.ر "به اتهام قاچاق ۱۹۰۵ گرم هروئین شده اند.

این زندانیان از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب زنجان به مرگ محکوم شدند.