/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام نوجوان بزهکار در مشهد - اعدام چهار نوجوان در چهار روز

22 آوریل 14
اعدام نوجوان بزهکار در مشهد - اعدام چهار نوجوان در چهار روز
یک نوجوان بزهکار در زندان وکیل آباد مشهد در روز یکشنبه به دار آویخته شد. او هنگامی که ۱۶ سال داشت به اتهام قتل محکوم شده بود. روز پنج شنبه سه نوجوان بزهکار در زندان بندر عباس به دار آویخته شدند. سازمان حقوق بشر ایران (IHR) از جامعه بین المللی می خواهد تا به اعدام نوجوانان در ایران واکنش نشان دهند. حقوق بشر ایران، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳: با توجه به گزارش های رسیده از ایران یک نوجوان بزهکار به نام "ابراهیم حاجتی" در زندان وکیل آباد مشهد در روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه  به دار آویخته شد. چهار سال پیش ابراهیم به اتهام قتل عبدالله (۱۹) طی یک نزاع در یک روستا خارج از مشهد به اعدام محکوم شده بود. در آن زمان ابراهیم ۱۶ ساله بود. او به قصاص محکوم شد، و حکم اعدام وی در روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ انجام شد.
هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران (IHR) در مورد اعدام سه نوجوان بزهکار در بندر عباس گزارش داد. از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا کنون حداقل شش نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده اند. سازمان حقوق بشر ایران (IHR) اعدام مجرمان نوجوان توسط مقامات ایرانی را به شدت محکوم می کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی IHR گفت: این اعدام ها نقض اشکار تعهدات بین المللی ایران است. ما از جامعه بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد می خواهیم به اعدام های مداوم نوجوانان در ایران واکنش نشان دهند". ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک که شامل ممنوعیت مجازات اعدام برای جرایمی که در زیر سن ۱۸ سالگی رخ داده را به تصویب رسانده است. در سال ۲۰۱۳ حداقل ۸ نوجوان بزهکار اعدام شدند و از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا کنون حداقل ۶ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده اند. (عکس:  از فیس بوک گروه دانشجویان امام علی)