/ IHRightsThe last prisoner, Dadshah Sarani, also a Baluch minority, was sentenced to qisas (retribution-in-kind) for murder.… https://t.co/cMASz2SHWI23 ژانویه

اعدام یک زندانی در قزوین و برنامه ریزی اعدام چهار زندانی از زندان رجایی شهر در روز چهارشنبه

27 مه 14
اعدام یک زندانی در قزوین  و  برنامه ریزی اعدام  چهار زندانی از زندان رجایی شهر در روز چهارشنبه
یک مرد در قزوین به دار آویخته شد در حالی که چهار زندانی که قرار است روز چهارشنبه اعدام شوند به سلول انفرادی منتقل شدند. حقوق بشر ایران، ۶  خرداد ۱۳۹۳:به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان قزوین، یک زندانی در زندان قزوین به دار آویخته شد. به گفته این گزارش ، این زندانی به نام عرفان شناسایی شده و به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود. این گزارش به سن عرفان در زمان ارتکاب جرم ادعا شده اشاره نمی کند.   به گزارش منابعی که سازمان حقوق بشر ایران با آنها در تماس بوده است، چهار زندانی از زندان رجایی شهر کرج که قرار است روز چهارشنبه ۷  خرداد اعدام شوند به سلول انفرادی منتقل شده اند. این زندانی ها به نامهای "جلال استادی" و "جلال آذرمهر" از بند ۱ ، "علیرضا رمضانی" و "علی جبار" از بند ۲  زندان رجایی شهر شناسایی شده اند.
هر چهار زندانی متهم به قتل هستند.