/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

غلامرضا خسروی سوادجانی بامداد امروز اعدام شد

1 ژوئن 14
غلامرضا خسروی سوادجانی بامداد امروز اعدام شد
سازمان حقوق بشر ایران اعدام غیر قانونی غلامرضا خسروی را قویاً محکوم می‌کند و علی‌ خامنه‌ای را مستقیماً مسئول این قتل می‌‌داند. به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، فرایند قضایی منجر به اعدام آقای خسروی نشان می‌‌دهد که مقامات ایران نه تنها قوانین و تعهدات بین المللی را نقض می‌‌کنند، بلکه آنها حتّی قادر به اجرای قوانین خود نیز نیستند. حقوق بشر ایران، ۱۱ خرداد ۱۳۹۳: غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی که دیروز به سلول انفرادی منتقل شده بود، بامداد امروز در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. دفتر دادستان تهران ضمن تائید این خبر نوشت: “غلامرضا خسروی سوادجانی فرزند قلی نام دارد که پیشتر به اتهام محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران) فعالیت کرده بود”.
روز گذشته سازمان حقوق بشر ایران و چندین نهاد حقوق بشری ایرانی‌ و بین المللی، اعدام برنامه ریزی شده آقای خسروی را گزارش داده بودند و خواهان واکنش جامعه بین المللی شده بودند. غلامرضا خسروی سوادجانی متولد ۱۳۴۰، در سال ۸۶ به اتّهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دادن کمک مالی‌ و اطلاعات به این سازمان، دستگیر شده و به شش سال حبس محکوم شده بود. در سال ۸۹، در حالیکه سه‌ سال حبس را گذرانده بود دوباره به دلیل اتهامات قبلی‌ محاکمه و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این نقض آشکار قوانین بین المللی و حتی ایران است. گزارش ها بیانگر آن است که او پس از دستگیری مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بود. آقای خسروی از جمله زندانیانی بود که طی‌ یورش نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ اوین در 28 فروردین مجروح شده و به سلول انفرادی منتقل گشت. سازمان حقوق بشر ایران اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را شدیدا محکوم کرد و خواستار محکومیت وسیع این اعدام توسط جامعه جهانی‌ شد. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: “طبق گزارش‌ها آقای خسروی مورد شکنجه جسمی‌ و روحی‌ قرار گرفته بود و طی‌ یک دادگاه غیر عادلانه و در نقض قوانین حکومت ایران و تعهدات بین المللی به اعدام محکوم شده بود. رهبر حکومت ایران، علی‌ خامنه‌ای، مسئول این اعدام فرا قضایی است و باید در قبال این جنایت پاسخگو باشد”. امیری مقدم افزود: “فرایند قضایی منجر به اعدام آقای خسروی نشان می‌‌دهد که مقامات ایران نه تنها قوانین و تعهدات بین المللی را نقض می‌‌کنند، بلکه آنها حتّی قادر به اجرای قوانین خود نیز نیستند.”   پیشینه: غلام رضا خسروی سوادجانی در سال ١٣٨٧ در شهرستان رفسنجان استان کرمان بە اتهام همکاری با تلویزیون سیمای آزادی، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، بازداشت شد. او در سال ۱۳۸۷ در مجموع بە ٦ سال زندان محکوم شد. او متهم بە جاسوسی از طریق همکاری با تلویزیون مذکور شد. علیرغم این واقعیت کە این زندانی برای این اتهام، قبلاً محکوم شده بود، در یک دادرسی مجدد و برای همین اتهام اما این بار متهم بە محاربە و بە مجازات مرگ محکوم شد. حکم اعدام در دوم  اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دیوان عالی کشور تائید و پروندە برای اجرا بە دایرە اجرای احکام در اوین ارسال شد. آقای خسروی قرار بود در شهریور ۱۳۹۱ اعدام شود، اما اعدام او به بعد موکول شد. بر اساس گزارشات رسیده آقای غلام رضا خسروی سوادجانی بیش از چهل ماە در سلول انفرادی در زندانهای مختلف از جملە بند ٢٤٠ اوین نگاهداری شدە و برای گرفتن اعتراف تلویزیونی به‌شدت تحت فشار و شکنجە قرار گرفتە است. بە نظر میرسد کە حکم سنگین اعدام به‌دلیل عدم تمکین آقای خسروی بە اعتراف تلویزیونی، صادر شده باشد. غلامرضا خسروی سوادجانی چند روز قبل از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. سپس او به سلول انفرادی  در این زندان انتقال یافت و به خانواده‌اش اطلاع داده شد که آنها می توانند برای آخرین بار با وی ملاقات داشته باشند. عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای وی، در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد. منابع درون زندان می گویند که اعدام برنامه ریزی شده آقای خسروی ، واکنش مقامات نسبت به مقاومت زندانیان در برابر حمله ماموران امنیتی در تاریخ ۲۸  فروردین ، که در آن بسیاری از زندانیان به طرز بیرحمانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بوده است.