/ IHRights#Iran: Juvenile offender #ArmanAbdolali has been returned to the general ward after his scheduled execution this mo… https://t.co/3TjUWO81Y920 اکتبر

به دار آویخته شدن یک زن و یک مرد در رشت جهت اتهامات مرتبط با مواد مخدر

12 سپتامبر 14
به دار آویخته شدن یک زن و یک مرد در رشت جهت اتهامات مرتبط با مواد مخدر
حقوق بشر ایران، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳: به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، یک زن ۶۰ ساله و یک مرد ۳۱ ساله  اوایل صبح روز پنج شنبه (۲۰ شهریور)  در زندان مرکزی رشت   به دار آویخته شدند.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، زندانی مرد به اتهام حمل و نگهداری ۴۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و زندانی زن  به اتهام مشارکت در خرید ، حمل و نگهداری ، فروش و توزیع ۳۱۹۸ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بودند.

هویت هیچ یک از زندانیان مشخص نشده است.

در ایران، مجرمین مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب در پشت درهای بسته محاکمه می شوند. گزارش‌های بسیاری از محاکمات ناعادلانه و اعترافات اجباری ، که به عنوان مبنای بسیاری از احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران استفاده می شوند ، وجود دارد.