/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 اکتبر

نمایش وحشتناک دیگری از اعدام‌های در ملاء عام در بندرعباس

16 نوامبر 14
نمایش وحشتناک دیگری از اعدام‌های در ملاء عام در بندرعباس
دو هفته پس از بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)  در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که در آن استفاده گسترده از مجازات مرگ و اعدام‌های در ملاء عام در میان بزرگترین نگرانی‌های جامعه بین المللی بوده است، مقامات ایران به مانند گذشته به این اعدامها ادامه می دهند. در طول هفته گذشته، پنج اعدام در ملاء عام گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران، این اعدامهای در ملاء عام را به شدت محکوم کرده و مصرانه خواهان واکنش از سوی جامعه بین المللی می باشد.  

حقوق بشر ایران، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۳:  در روز شنبه ۲۴ آبان سه مرد جوان در ملاء عام در شهرستان بندرعباس به دار آویخته شدند.  به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران ، این سه زندانی که با نام شناسایی نشده اند متهم به آدم ربایی ، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بودند.

سازمان حقوق بشر ایران این اتهامات را از طریق منابع مستقل نمی تواند تأیید نماید.

استفاده مقامات ایرانی از مجازات مرگ و عدم روند دادرسی، به طور گسترده‌ای توسط جامعه بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.151114-bandarabbas6-300x225