/ IHRights#Iran: Hamed Alayi, Iman Safavi, Ali Khanbadal and Ali Khangoldi were executed for rape charges in Rajai Shahr Pris… https://t.co/ChqCQ7o3xA30 ژوئن

خطر قریب الوقوع بودن اعدام سه زندانی در ملاء عام در استان خراسان رضوی طی ۴۸ ساعت آینده

25 نوامبر 14
خطر قریب الوقوع بودن اعدام سه زندانی در ملاء عام  در استان خراسان رضوی  طی ۴۸ ساعت آینده
 رسانه‌های ایران در مورد اعدام یک مرد در روز گذشته در مشهد به اتهام قتل ، و قرار اعدام  در ملاء عام  سه زندانی در روز پنج شنبه این هفته  گزارش داده اند.  

حقوق بشر ایران، ۴ آذر ۱۳۹۳:  دادستان عمومی و انقلاب مشهد امروز از اجرای حکم علنی اعدام سه پرونده قتل در استان خراسان رضوی  خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی صادقی، گزارش داد که سه زندانی متهم به قتل در روز پنج شنبه ۶ آذر در ملا عام  به دار آویخته خواهند شد. دو نفر از این زندانیان در مشهد  و زندانی سوم در شهرستان جغتای (در نزدیکی مشهد) به دار آویخته خواهند شد. در این گزارش زندانیان شناسایی نشده اند.

ایران کشوری با بالاترین آمار اعدام‌های در ملا عام  است. عملکرد ایران در خصوص اعدام‌های در ملا عام  توسط جوامع بین المللی و مدنی داخل ایران مورد انتقاد واقع شده است.