/ IHRights#Iran: Hamed Alayi, Iman Safavi, Ali Khanbadal and Ali Khangoldi were executed for rape charges in Rajai Shahr Pris… https://t.co/ChqCQ7o3xA30 ژوئن

به دار آویخته شدن پنج زندانی در رشت و مشهد

4 فوریه 15
به دار آویخته شدن پنج زندانی در رشت و مشهد

 چهار زندانی به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند و یک مرد به اتهام قتل به دار آویخته شد.

حقوق بشر ایران، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳: به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان گیلان، چهار زندانی به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان رشت به دار آویخته شدند شده است. به گفته این گزارش، این زندانیان عبارتند از: "ع. م. " (۴۲) به اتهام حمل ۵۷۵۰ گرم شیشه و سوابق متعدد کیفری  ،" ی. ق. "(۴۱)  به اتهام خرید ۵۷۵۰ گرم شیشه و سوابق متعدد کیفری ،" ح.  ت." (۳۷) به اتهام مشارکت در خرید ۳۳۰۰ گرم شیشه و" س. ق. "(۲۹)  به اتهام حمل و نگهداری ۵۷۵۰ گرم هرویین.

این اعدامها در روز شنبه ۱۱ بهمن انجام شد.

روزنامه خراسان گزارش داد که صبح  روز دوشنبه ۱۳ بهمن یک مرد ۲۱ ساله در زندان مشهد به دار آویخته شد.

این مرد که هویت آن شناسایی نشده ، به اتهام چاقو زدن به یک مرد ۲۰ ساله تحت نزاعی در یک مهمانی عروسی در دو سال پیش به قصاص محکوم شده بود.