/ IHRights#نرگس_محمدی، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک #ورامین با مشکلات درمانی عدیده‌ای روبرو است. خانواده وی خواهان انتقال ای… https://t.co/VcVgy0LPmc27 ژوئن

اعدام هفت زندانی در کرج، شیراز، مشهد و رشت

18 فوریه 15
اعدام هفت زندانی در کرج، شیراز، مشهد و رشت
حقوق بشر ایران، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳: سه مرد اوایل صبح چهارشنبه ۲۹ بهمن در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. به گفته منابعی که سازمان حقوق بشر ایران  با آنها در تماس بوده است دو تن از این زندانیان به نامهای "محمد نادری" و "مجتبی شکوهی" از بند ۱ زندان رجایی شهر شناسایی شده اند، در حالی که زندانی سوم یک زندانی ناشناس افغان از زندان قزل حصار بود. محمد نادری و مجتبی شکوهی به اتهام قتل یک مقام ارشد سپاه پاسداران به قصاص محکوم شده بودند. این اعدام‌ها هنوز توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، روز گذشته 28 بهمن یک مرد در ملاء عام در شیراز به دار آویخته شد. به گفته این خبرگزاری، زندانی مزبور به نام " م- ر- پ "به اتهام  قتل و محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه  در سال ۱۳۸۹ محکوم به اعدام شده بود.

به گزارش روزنامه خراسان ، روز گذشته 28بهمن یک مرد ۶۶ ساله ناشناس در زندان مشهد به دار آویخته شد. او به اتهام قتلی در سال ۱۳۸۷ به قصاص محکوم شده بود.

به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان گیلان، دو مرد در زندان رشت در روز شنبه ۲۵ بهمن به دار آویخته شدند. به گفته این گزارش یکی از این زندانیان به نام "م. پ. "(۴۳ ساله) متهم به قتل بود در حالی که زندانی دیگر به نام " م. ب."(۳۴ ساله) متهم به حمل و نگهداری ۱۵ کیلوگرم تریاک و ۴۸۶۰ گرم هرویین بود.