/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

قصاص چشم و اعدام‌های دسته جمعی در قزل حصار و ارومیه

5 مارس 15
قصاص چشم و اعدام‌های دسته جمعی در قزل حصار و ارومیه
  حکومت ایران در اقدامی کم سابقه حکم قصاص چشم یک زندانی را در زندان رجایی شهر اجرا کرد- همچنین همزمان با اعدام شش زندانی سنّی کرد، دستکم هشت زندانی در قزل حصار و چهار زندانی در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. سازمان حقوق بشر ایران مجازات قرون وسطایی کور کردن چشم و اعدام‌های دسته جمعی توسط حکومت ایران را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی‌ شد.   حقوق بشر ایران، ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳: رسانه‌های داخلی‌ ایران از اجرای حکم قصاص چشم یک زندانی خبر دادند. به گزارش روزنامه همهشری سه شنبه صبح، ۱۲ اسفند ماه قرار بود احکام قصاص چشم دو نفر به اتّهام اسید پاشی در زندان رجایی شهر اجرا شود. بنا به این گزارش حکم قصاص یکی‌ از این افراد که نامش فاش نشده است اجرا شد و پزشکان چشم چپ این فرد را تخلیه کردند. قصاص چشم راست این فرد برای شش ماه عقب افتاد.
این زندانی به اتّهام اسید پاشی که منجر به از دست رفتن بینایی فرد دیگری شده بود، به قصاص دو چشم، پرداخت دیه و ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران اجرای مجازات قرون وسطایی قصاص چشم توسط حکومت ایران را شدیدا محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفت:حکومت ایران با اجرای این عمل یکی‌ دیگر از ابعاد غیر انسانی‌ خود را به نمایش گذاشت. وی همچنین خواهان واکنش شدید جامعه جهانی‌ شد و اضافه کرد: عدم واکنش قوی جامعه بین المللی به مثابه قبول مجازات‌های وحشیانه تلقی‌ میشود. امیری مقدم همچنین خطاب به پزشکانی که در اجرای این احکام همکاری میکنند گفت: "شرکت در چنین عمل غیر انسانی‌، نقض سوگند بقراط  است و چنین افرادی نمی‌‌توانند خود را پزشک بنامند. از سوئ دیگر گزارش منابع سازمان حقوق بشر حاکی‌ از اعدام دستکم ۸ زندانی در زندان قزل حصار است. این هشت اعدام ، همزمان با اعدام شش زندانی کرد سنّی بامداد چهارشنبه اجراشد. بنا به این گزارش ۱۶ زندان از واحد ۲، سالن ۴ زندان قزلحصار برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه این زندان منتقل شده بودند که احکام هشت نفرشان اجرا گردید. نامهای شش نفر از این هشت نفر    بود. همگی‌ این زندانیان به اتّهام جرأیم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. همچنین خبرگزاری مجموعه فعالین حقوق بشر هرانا از اعدام ۱۵ زندانی در زندان قزلحصار خبر داد. احتمال میرود که هفت نفر از این زندانیان متعلق به دیگر واحد‌های  این زندان بوده باشند. شبکه فعالین حقوق بشر کردستان نیز از اعدام شش زندانی در زندان ارومیه خبر داد. دو نفر از این زندانیان به نامهای بهمن بادوی و بابک حتم پور به اتهام قتل روز چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه و احکام اعدام چهار نفر دیگر به نامهای ناصر تماری، فرهاد باقری، نهاد ژولیده و بهزاد جلالی به اتّهام قاچاق مواد مخدر روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه به دار آویخته شدند. هیچیک از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی‌ اعلام نشده اند. بدین ترتیب در سه‌ روز گذشته ۳۱ زندانی در زندانهای عادل آباد، قزلحصار، رجایی شهر و ارومیه اعدام شده اند.