/ IHRights#Iran: Hamed Alayi, Iman Safavi, Ali Khanbadal and Ali Khangoldi were executed for rape charges in Rajai Shahr Pris… https://t.co/ChqCQ7o3xA30 ژوئن

اجرای حکم قطع دست دو زندانی در مشهد

29 ژوئن 15
اجرای حکم قطع دست دو زندانی در مشهد
حکم قطع دست دو زندانی که به اتهام سرقت بازداشت شده بودند در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران، ۸ تیر ماه ۱۳۹۴: بنا به گزارشهای رسمی از داخل ایران روز یکشنبه ۷ تیر ماه حکم قطع دست دو جوان در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. روزنامه خراسان گزارش داد یکی از این دو زندانی که متهم بود در غیاب صاحبخانه وارد منزل وی شده و مقداری پول و ارز را به سرقت برده ۲۶ سال سن داشته است. (روزنامه خراسان ابتدا هویت این زندانی را "م-ع" عنوان کرده بود که پس از ساعتی هویت وی را حذف کرد). وی در شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد محاکمه و به قطع دست محکوم شده بود. بنابراین گزارش زندانی دیگر جوانی بود که اتهام ۱۰ فقره سرقت در فردوس (خراسان جنوبی) را در پرونده خود داشته ولی از آنرو که تجهیزات کافی برای قطع دست در زندان فردوس وجود نداشته برای اجرای حکم به زندان مرکزی مشهد منتقل شده است.
حکم قطع دست هردو زندانی که بر خلاف رویه معمول در ماه رمضان اجرا شده است توسط گیوتین اجرا شده و هردو زندانی پس از اجرای حکم به مراکز درمانی منتقل شدند.