/ IHRightsRT @IranIntl: سخنگوی قوه‌قضاییه تعداد بازداشتی‌ها اعتراضات اصفهان را حدود ۱۳۰ نفر اعلام کرد محمود امیری‌مقدم: در روزهای اول دست‌کم ۳۰۰ نفر…07 دسامبر
شش زندانی در ایران اعدام شدند
بنابه گزارشات رسمی و غیر رسمی طی روز پنج‌شنبه، ۶ زندانی در زندان مرکزی اردبیل و شهاب کرمان از طریق چوبه دار اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۴: براساس گزارشات منتشر شده طی روز پنج‌شنبه ۸ مرداد ماه ۶ زندانی در زندان مرکزی اردبیل و زندان شهاب کرمان از طریق چوبه دار اعدام شدند.
روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل طی گزارشی خبر از اجرای حکم اعدام یک زندانی که به اتهام مشارکت در نگهداری ۸۴۹ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بود داد. وی در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود و صبح پنج‌شنبه ۸ مردادماه در محوطه زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. همچنین سایت حقوق بشری هرانا طی گزارشی خبر از اجرای حکم ۱ زن و ۴ مرد زندانی در زندان شهاب کرمان داد. این اعدام شدگان نیز همگی با اتهامات مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند و حکم ایشان نیز صبح روز پنج‌شنبه به مورد اجرا درآمد. در این گزارش هویت سه تن از مردان عزت سابکی، میثم شهرکی و علی زهی عنوان شده است. بر اساس این گزارش سه زندانی در زندان مرکزی بندر عباس که با اتهامات مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده‌اند روز پنجشنبه ۸ مرداد ماه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.