/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 اکتبر

اجرای حکم قطع دست و پای یک زندانی در مشهد

4 اوت 15
اجرای حکم قطع دست و پای یک زندانی در مشهد

حکم یک زندانی که با اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه به قطع دست و پا محکوم شده بود در زندان مرکزی مشهد اجرا شد؛ حکم قطع دست و پای متهم دیگر پرونده نیز قرار است اجرا شود. سازمان حقوق بشر ایران، ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۴: گزارش‌های رسمی از داخل ایران حکایت از اجرای حکم قطع دست و پای یک زندانی در استان خراسان رضوی دارد.

بنابه گزارش روزنامه خراسان، صبح روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه حکم قطع دست و پای "رحمان. ک" در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) به مورد اجرا درآمد. این زندانی به اتهام محاربه از طریق سرقت از بانک پس از چند جلسه محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب به این مجازات (قطع دست راست و پای چپ) محکوم شده بود. همین منبع در گزارش جداگانه‌ای خبر از اجرای قریب الوقوع حکم متهم دیگر این پرونده با نام "مهدی. ر" را داد. "مهدی. ر" نیز به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شده است. این منبع از قول مقام های دادگستری خراسان رضوی نوشته است که این دو زندانی به "رأی صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض نکردند و این حکم پس از طی مهلت قانونی قطعیت یافت." این درحالی است که متهمان این پرونده در برخی جرائم دیگر نیز به زندان محکوم شده‌اند که باید مجازات‌های دیگر خود را هم تحمل کنند.