/ IHRightsحکم یک زن که با اتهام «قتل عمد» به #قصاص_نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) به اجرا درآمد.… https://t.co/s1jPnixXGZ17 ژانویه

سه مرد در زاهدان و یک زن در قزوین اعدام شدند

7 دسامبر 15
سه مرد در زاهدان و یک زن در قزوین اعدام شدند

حقوق بشر ایران، ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴: طی روز یک‌شنبه ۳ مرد زندانی با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زاهدان و یک زن زندانی به اتهام قتل همسر خود در زندان مرکزی قزوین از طریق چوبه دار اعدام شدند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، سپیده دم روز یک‌شنبه ۱۵ آذر ماه ۳ زندانی که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

این سه زندانی «محسن پیری»، «محسن گمشادزهی» و «عزیز سارانی» نام داشته و همگی به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند.

این زندانیان در یک گروه ۵ نفره روز پنج‌شنبه ۱۲ آذر ماه به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دو زندانی دیگر با اخذ مهلت از شکات پرونده‌هایشان به سلولهای خود بازگشتند.

همچنین در طی گزارشی دیگر تارنمای پارسینه خبر از اعدام یک زن به اتهام قتل همسر خود در زندان مرکزی قزوین داد.

این زن که هویت وی «ف. زنجانیان» معرفی شده است به اتهام قتل همسر خود با همدستی یک مرد در اسفند ماه ۱۳۹۱ به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.