/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

حکم قصاص چشم یک زندانی در دیوان تایید شد

17 مارس 16
حکم قصاص چشم یک زندانی در دیوان تایید شد

حقوق بشر ایران، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴: قضات دیوان‌عالی کشور حکم قصاص چشم جوان ۲۳ ساله به نام «سامان» را تأیید کردند.

بنابه گزارش روزنامه شهروند، قضات دیوان‌عالی کشور، این پسر که در یک درگیری چشم چپ فردی را نابینا کرده بود، پیش‌تر به پرداخت دیه محکوم شده بود.

این پرونده روز دوشنبه ۲۴ اسفند در شعبه ١۴ دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اظهارنظر کار‌شناسان پزشکی قانونی که اعلام کرده بودند قصاص چشم در یک مرکز تخصصی چشم‌پزشکی مجهز امکان‌پذیر است، قضات حکم قصاص چشم «سامان» را تأیید کردند.

این پرونده در ۲ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل شده است. در این تاریخ «سامان» ۲۳ ساله در یک درگیری خیابانی با «جلال» ۲۵ ساله موجبات کور شدن چشم وی را به وجود آورد. «سامان» در مراحل بازجویی گفته بود که ناخواسته با میله به چشم «جلال» زده است.

 «سامان» در دادگاه بدوی و پس از دفاعیاتش به خاطر جرم غیرعمد به پرداخت دیه محکوم شد اما این پرونده با اعتراض شاکی در شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات دیوان‌عالی کشور حکم صادره را تایید نکرده و درنهایت با حکم قصاص چشم وی موافقت کردند.