/ IHRightsRT @Hannahkaviani: This is the scene at Sharif Uni., where students came under attack after staging protest like dozens of other universiti…02 اکتبر

۹۶۹ اعدام در گزارش سالانه‌ی کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام)

2 آوریل 16
۹۶۹ اعدام در گزارش سالانه‌ی کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام)

حقوق بشر ایران، ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵: کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) در طی گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر کرده است به اعدام ۹۶۹ نفر در طی سال گذشته پرداخته است.

در باره ی وضعیت اعدامها در ایران در سال گذشته.

هم میهنان آزاده و انساندوست!

همراه با فرستادن شادباش های صمیمانه مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشنهای فرخنده‌ی نوروز میهنی و با امید به لغو احکام ظالمانه‌ی اعدام در سال پیش رو، گزارش سال ۱٣۹۴ خورشیدی لگام را درباره‌ی وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیتهای آن را به شرح در پی آمده به آگاهیتان می رسانیم:

افزون بر دو سال پیش، کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیه‌ی تأسیس خویش، آغاز به کار کرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: "در فردایی محتوم، ضرورتهای تربیتی ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادارخواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده‌ی تربیتی بپردازیم."

کنشگران کارزار لگام برپایه‌ی این اصل مسلم مندرج در بیانیه‌ی آغازین خود، همواره کوشیده‌اند که به اندازه‌ی توانایی خویش در پیشبرد هدف انسانیشان گامی به پیش بردارند واین کارزار را با کوششهای مردم دوستان جهان در پیشبرد این خواست بحق خود پیوند دهند.

اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه کوشیده‌اند که با صدور بیانیه‌ها و گزارش‌ها، شرکت در کارزارهای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در مدخل زندانها و مراجع قضایی، دیدار با خانواده‌ی مقتولان برای تسلی خاطر آنان و جلب رضایتشان برای بخشوگی متهمان به قتل، و برپاکردن گلریزان برای فراهم کردن امکان پرداخت دیه‌ی مقتولان که این اقدام گاه با موانعی که مسئولان پدید آورده‌اند با بن بست مواجه شده است درجهت تحقق آرمانهای حقوق بشری خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظرمی‌رسد که به رغم همه‌ی کوششهای انجام شده در این باب، در مقیاس ملی و بین المللی، جز درمورد بخشایش متهمان به قتل که خانواده‌های مقتولان و نیز کنشگران، به سان نیروی مردمی موثر دراین کار دخیل بوده‌اند، در رسیدن به این هدف والای انسانی توفیقی حاصل نشده، و سیر صعودی صدور و اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونیهای پدید آمده از راه انتخاب رئیس قوه‌ی مجریه، به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در سال ۹۲، همچنان تداوم یافته است.

ما، کنشگران کارزار لگام، پیوسته اعلام کرده‌ایم که اکثریت قریب به اتفاق جرمهای منجر به صدور حکم اعدام در کشور ما بنا به دلایلی چون فقر و تنگدستی و بی بهره ماندن بخشی درخور توجه از شهروندان میهنمان ازحداقلِ زندگی آبرومندانه و کاستیهای تربیتی، در دوره‌ی شکلگیری منش فرد، رخ می‌دهد؛ و راه درست برخورد با این مسئله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که خود دستخوش کاستیهایی در این پهنه‌ها بوده اند. ما بارها اعلام کرده‌ایم: آنکس که دردوره‌های پیش از بلوغ دست به جنایت می آلاید هنوز از رشد عقلی لازم برای دریافت پیامدهای اقدام خود و نیز شناعت آن بهره مند نبوده است؛ و راه درست نیز این نیست که پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام در باره‌ی او اجرا شود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، مرتکب جرم نشده است.

متأسفانه، ما در یکی دو سال گذشته شاهد اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده‌ایم. اینک، خلاصه ای از گزارش سالانه ی سازمان حقوق بشر ایران در باره‌ی مسئله ی اعدام در کشورمان در سال ۲۰۱۵ را نقل می کنیم که به درک این موضوع یاری می رساند:

۱. در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط در هر روز ۲ تا ٣ نفر را به دار آویخته است (نقل به مضمون)؛

۲. در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایشی ۴۹ در صدی داشته است (نقل به مضمون)؛

٣. ۹۵ در صد اعدامها در مناطق غیرفارس نشین به طور رسمی اعلام نشده است (نقل به مضمون)؛

۴. ۶٣۹ نفر از اعدام شدگان اتهامهای مرتبط با مواد مخدر داشته اند (۶۶ درصد کل اعدامها) (نقل به مضمون). لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شمار از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس لایحه‌ای درباره ی لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این گونه جرمها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛

۵. ٣ نفر ازاعدام شدگان در این سال کمتر از ۱٨ سال داشته اند (نقل به مضمون)؛

۶. ۵ فقره از اعدامهای این سال در ملأ عام اتفاق افتاده است (نقل به مضمون)؛

۷. از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست جمهوری ۲۱۶۲ نفر اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با سالهای پیش ازآن رشد ۶۷ درصدی داشته است (نقل به مضمون)؛

٨. نکته ی مهم فزونی گرفتن شمار متهمان بخشوده شده به همت خانواده مقتولان ۲۶۲ (نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنشهای وجه مردمی و نهادهای حقوق بشری را که در گزارش به آن اشاره کرده است نشان می دهد (نقل به مضمون)؛

۹. در سال ۲۰۱۵ دست کم ۴۰ نفر به اتهام افساد فی الارض اعدام شده اند که اعدام ۱٣ نفر از آنان برپایه ی اتهامهای سیاسی و امنیتی بوده است (نقل به مضمون). کنشگران کارزار لگام تا کنون بارها اعلام کرده اند که اتهام های سیاسی بر اساس نص صریح قانون اساسی (درباره ی آزادی عقیده و بیان) جرم به حساب نمی آید که نیازمند مجازات باشد؛ تاچه رسد به اینکه این مجازات اعدام باشد؛

۱۰. نزدیک به ۴۰ در صد از اعدام های گزارش شده در این سند را منابع رسمی کشور گزارش نکرده‌اند (نقل به مضمون)؛

ما کنشگران کارزار لگام برپایه‌ی وظیفه‌ای که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به عهده گرفته ایم، بار دیگر درخواست لغو مجازات اعدام برای متهمانی که سنشان کمتر از ۱٨ سال بوده است، صدور احکام جانشین مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی- عقیدتی، و اعلام برائت این گونه زندانیان، و تعیین مجازاتهای جایگزین برای اینگونه متهمان، در صورت صدور حکم در دادگاه های علنی، را به پیش می کشیم؛

ما، خواهان آزادی هرچه سریعتر خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام را که دوره‌ی محکومیت خویش را، در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت موثر بهداشتی می گذراند هستیم؛

بازداشت موقت خانم فریده‌ی مرادخانی از کنشگران لگام به مدت دو هفته، پس از دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان به زندان قرچک ورامین، و به سربردن در شرایط بازداشت به همراه مجرمان عادی به سبب فعالیت در عرصه‌ی حقوق مدنی، از جمله در کارزار لگام، تشکیل دادگاه برای ایشان در روز ۱٨ اسفند که هنوز حکمی درپی آن صادر نشده است نیز، یکی از واکنشها به فعالیت کنشگران لگام در پیشبرد آرمانهای حقوق بشری آنان بوده است که ما تأسفمان را از این بابت اعلام می کنیم و خواستار صدور هرچه سریعتر حکم برائت برای ایشانیم.

ما باردیگر مراتب سپاسگزاری خود را از عالیجناب، پاپ فرانسیس، مقام عالیرتبه‌ی کلیسای کاتولیک که کوششی جهانی را برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله مراتب آن کلیسا پی می گیرند، اعلام می کنیم.

ما، کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان منسوخ شود، به کارزار انساندوستانه‌ی خود در این راه دشوار و برخوردار از اهمیت حیاتی ادامه خواهیم داد.

کنشگران کارزار لگام