/ IHRights2. As #Iran Human Rights only includes unannounced and secret executions that have been verified through two indepe… https://t.co/L1K4Bc2FeT02 ژوئیه

انتقال دست‌کم ۴ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

3 مه 16
انتقال دست‌کم ۴ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

حقوق بشر ایران، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵: ۴ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ۳ زندانی از واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج و ۱ زندانی از زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) به سلولهای انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.

این چهار زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام شده‌اند، «مجید ایمانی»، «عبدالحمید بامری»، «احمد الطافی» از زندان قزل‌حصار و «رضا حسینی» از زندان فشافویه نام دارند.

گفتنی است، ایران پس از چین بالا‌ترین نرخ اعدام در جهان را دارد و از میان ۹۶۹ اعدام سال گذشته میلادی در ایران، ۶۳۸ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.