/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. https://t.co/khp4ImqzpP26 اکتبر

دو موسیقیدان و یک فیلمساز بزودی به زندان می‌روند

6 مه 16
دو موسیقیدان و یک فیلمساز بزودی به زندان می‌روند

حقوق بشر ایران، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵: پرونده مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان به اجرای احکام ارسال شده و این سه هنرمند بزودی برای تحمل حکم به زندان می‌روند.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، پرونده مهدی رجبیان و یوسف عمادی (هردو موسیقی‌دان) که به همراه حسین رجبیان (فیلمساز) بازداشت شده بودند به شعبه ۱ اجرای احکام زندان اوین ارسال شده و این سه هنرمند بزودی باید جهت تحمل حکم به زندان بروند.

این سه هنرمند اردیبهشت ماه سال ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به ۶ سال زندان و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران (تجدید نظر) به ۳ سال زندان تعزیری و ۳ سال زندان تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

اتهاماتی که این سه فعال عرصه هنری به علت آن به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و کسب مال نامشروع از طریق فعالیت سمعی و بصری عنوان شده است.

از مصادیقی که در دادگاه علیه مهدی رجبیان استفاده شده این بود که صدای خواننده‌هایی که فاقد مجوز رسمی از وزارت ارشاد بوده‌اند و همچنین خواننده‌های زن را منتشر کرده‌ و همچنین سال ۹۲ در تدوین و ضبط آلبومی به نام «تاریخ ایران به روایت سه‌تار» مشارکت کرده بود.