/ IHRights#Iran: An unidentified man who was sentenced to death on charges of “moharebeh (enmity against god), disturbing pub… https://t.co/pYmY9eP59d28 سپتامبر

هشت زندانی در ارومیه اعدام شدند

29 سپتامبر 16
هشت زندانی در ارومیه اعدام شدند

حقوق بشر ایران، ۸ مهر ماه ۱۳۹۵:  ۸ زتدانی از جمله یک زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به‌دار کشیده شدند.

بنابه گزارش تارنمای هرانا، صبح روز پنج‌شنبه ۸ مهر ماه ۷ مرد و یک زن در زندان مرکزی ارومیه از طریق چوبه دار اعدام شدند.  تمام این زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

هویت این زندانیان "بهنام پیرکو زادگان"، "اسماعیل ایوبی"، "کرم کلشی"، "قادر محمودی"، "افندی عمری"، "کریت (رضا) عبدالله‌زاده"، "فرهاد ملکی" و "ملوک نوری" عنوان شده است.

اعدام‌های فوق تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.