/ IHRightsRT @AmmarMaleki: I am a board member of IHR @IHRights; for those who are interested and have a relevant background there is a vacancy: Vaca…21 مه

اعدام یک زندانی در ملأ عام در ایلام/ تصویر

22 دسامبر 16
اعدام یک زندانی در ملأ عام در ایلام/ تصویر

حقوق بشر ایران، ۲ دی ماه ۱۳۹۵: یک زندانی که با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بود در ملأ عام در چهار راه مقاومت شهر ایلام اعدام شد.

بنابه گزارش ایسنا، صبح روز جاری پنجشنبه ۲ دی ماه یک زندانی در در چهار راه مقاومت شهر ایلام به دار کشیده شد.

این زندانی که به اتهام آدم‌ربایی، زورگیری، تهدید با سلاح گرم و سرد و تجاوز به عنف دستگیر شده بود به خاطر اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بود.