/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام سه جوان در زندان عادل آباد شیراز

4 اوت 17
اعدام سه جوان در زندان عادل آباد شیراز

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶: سه زندانی که در یک پرونده به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ماه حکم اعدام سه جوان در زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد. این سه زندانی به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و «ابولحسن ابروان»، «عطا عطازاده» و «حسن عارفیان فر» نام داشتند.

این سه جوان که هنگام بازداشت زیر ۲۰ سال سن داشتند متهم بودند که سال ۱۳۹۲ به همراه دوست دیگرشان «محسن پورمند» اقدام به سرقت یک خودرو کرده و موجب مرگ راننده شده‌اند. «محسن پورمند» چهارمین متهم پرونده به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «راننده هنگام سرقت مقاومت کرده و زخمی شده بود و این‌ها دست و پایش را می‌بندند و کنار جاده ر‌هایش می‌کنند که متاسفانه باعث فوت راننده می‌شود.»

این سه زندانی پس از آنکه خانواده مقتول حاضر به رضایت نشد و تفاضل دیه را پرداخت کرد اعدام شدند و اعدام ایشان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هرنوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.