/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «#قتل عمد درحین #سرقت_مسلحانه» به #قصاص_نفس (اعدام) محکوم شده، در زندان مرکزی #سنندج جهت اجرا… https://t.co/rrCjrQCO4G20 اکتبر

نجات دو زندانی از اعدام در زندان شیروان

11 سپتامبر 17
نجات دو زندانی از اعدام در زندان شیروان

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۶: دو زندانی که در زندان شیروان با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند با رضایت شکات پرونده از مرگ نجات پیدا کردند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی هفته اخیر دو زندانی با نام‌های "قربانعلی ضیائی" و "صمد شیرزادی" هردو اهل بروجرد که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند با اعلام رضایت شکات پرونده از اعدام نجات پیدا کردند.

براساس قانون مجازات اسلامی مجازات قتل، قصاص است و خانواده فرد مقتول می‌توانند تقاضای حکم اعدام داشته باشند. اما آنها می‌توانند تقاضای دریافت دیه (خون بهاء) به جای قصاص را نیز داشته باشند یا به سادگی می‌توانند بخشش را انتخاب کنند. بدین ترتیب ترویج بخشش به جای قصاص فرصتی است برای  شهروندان که بدون عبور کردن از خطوط قرمز حکومت با مجازات اعدام مقابله کنند.