/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

زندان مرکزی همدان؛ انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

17 سپتامبر 17
زندان مرکزی همدان؛ انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶: یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است در زندان مرکزی همدان جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز شنبه ۲۵ شهریور ماه، یک زندانی به نام "مسعود جودکی" در زندان مرکزی همدان به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است و قرار است تا ساعاتی دیگر حکم وی به اجرا درآید.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "مسعود اهل بروجرد بود و به اتهام ده کیلوگرم شیشه یا هروئین به اعدام محکوم شده است."

این زندانی در حالی به سلول انفرادی منتقل شده که طرح اصلاح مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی تأیید شده و  در انتظار تأیید شورای نگهبان بسر می‌برد.