/ IHRightsرضوانه احمدی‌خانبیگی، فعال مدنی که در پی شرکت در تجمعات اعتراضی آبان بازداشت شده، همچنان در بند ۲-الف زندان اوین به… https://t.co/EG2IgWeQr609 دسامبر

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی کرج

18 ژانویه 18
اعدام دو زندانی در زندان مرکزی کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶: دو زندانی که در پرونده‌های جداگانه به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

بنا به گزارش روزنامه ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. این دو زندانی به اتهام تجاوز به عنف به دو زن در پرونده‌های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند.

هویت یکی از این زندانیان «سینا» ۳۰ ساله و دیگری یک مرد ۳۳ ساله اعلان شده است.

زندان مرکزی کرج که به ندامتگاه مرکزی کرج نیز معروف است، در مجاورت زندان قزلحصار قرار دارد و از لحاظ طبقه بندی سازمان زندان‌ها، زندانیانی که متهم استان البرز هستند در آن نگهداری می‌شوند.