/ IHRightsRT @iranhr: Protests against the dictator #Khamenei continue In #Zahedan, more than 6 months after they started #خدانور_لجه‌ای #MahsaAmini…24 مارس

اعدام دست‌کم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

27 ژوئیه 18
اعدام دست‌کم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ مرداد ۱۳۹۷: حکم دست‌کم یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اجرا شد. حکم اعدام یک زندانی متوقف شد و از سرنوشت دو زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، جمعه ۵ مرداد ماه، حکم اعدام دست‌کم یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. هویت این زندانی "جهانگیر نوجوان" از بند ۱۵ احراز شده است.

یک منبع مطلع در خصوص وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "جهانگیر به اتهام حمل ۵ کیلو مواد مخدر [صنعتی] بازداشت شده بود ولی برای وی سردستگی زده بودند و به همین خاطر دادگاه با حکم اعدام وی مجددا موافقت کرده بود. همجرم وی به نام سعید پورهرمز نیز سال گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده بود."

جهانگیر نوجوان روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه به همراه یک زندانی دیگر از بند روان درمانی جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. گزارش‌ها نشان میدهد اجرای حکم این زندانی به دلایل نامعلومی متوقف شده و وی به بند خود  بازگشته است.

همچنین برخی منابع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که روز گذشته یک زندانی مواد مخدر از زندان سلماس و یکی دیگر هم از زندان نقده جهت اعدام به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شده‌اند. این دو زندانی نیز با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند ولی از سرنوشت ایشان تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی به دست نیامده است.

اعدام جهانگیر نوجوان دومین اعدام مربوط به مواد مخدر است که از روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد توسط سازمان حقوق بشر ایران به ثبت میرسد. در قانون جدید مجازات برای جرائم مرتبط با مواد مخدر مکانیزمی برای کاهش صدور حکم اعدام و تقلیل حکم محکومان به اعدام و ابد که در زندان به سر می‌بردند پیش بینی شده بود.

اعدام جهانگیر نوجوان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.