/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

زندان ارومیه: صدور و تایید حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی کرد

26 سپتامبر 18
زندان ارومیه: صدور و تایید حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی کرد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ مهر ماه ۱۳۹۷: دادگاه انقلاب ارومیه محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی زندان ارومیه، را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام ارسلان خودکام، دیگر زندانی سیاسی این زندان، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی شیخلو به اتهام "همکاری با احزاب کردی مخالف نظام" به اعدام محکوم شد.

محی‌الدین ابراهیمی، ۴۳ ساله و اهل روستای آلکاو از توابع شهر اشنویه، ۱۲ آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و در هنگام بازداشت از ناحیه دو پا مجروح شده بود. وی همچنین در پرونده دیگری به اتهام توهین به قاضی به سه سال زندان محکوم شده است. وی هم اکنون در بند ۱۲ زندان ارومیه که به زندانیان سیاسی اختصاص یافته نگهداری می‌شود.

همچنین حکم اعدام ارسلان خودکام، دیگر زندانی سیاسی این زندان از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید و به این زندانی و وکیل تسخیری پرونده ابلاغ شد.

حکم اعدام به اتهام جاسوسی برای یکی از احزاب کردی

خودکام حدود شش جلسه در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شده بود و در نهایت بدون اینکه این دادگاه حکمی برای وی صادر کند، پرونده را به شعبه ۳۲ دادگاه نظامی ارومیه ارجاع داده بود. در نهایت ۳۵ روز پیش، یعنی آخرین روزهای مرداد ماه، دادگاه نظامی این زندانی سیاسی را بدون حق داشتن وکیل تعیینی به اتهام "جاسوسی و همکاری با احزاب معاند نظام" به اعدام محکوم کرده بود.

ارسلان خودکام اکنون در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود که به زندانیان با جرایم عمومی تعلق دارد.