/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

بخشش بدون قید و شرط دو زندانی اعدامی در بندرعباس

29 ژانویه 19
بخشش بدون قید و شرط دو زندانی اعدامی در بندرعباس

سازمان حقوق بشر ایران، ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷: دو زندانی در زندان مرکزی بندرعباس که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند با اعلام رضایت بدون قید و شرط شکات پرونده از مرگ نجات یافتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه، دو زندانی در زندان مرکزی بندرعباس از مرگ نجات پیدا کردند. این دو زندانی که در یک پرونده مشترک به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، هاشم بدرخانی و هوشنگ حسینی نام داشتند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مادر مقتول بدون قید و شرط به هر دو ایشان رضایت داد و گفت تنها برای خدا رضایت می‌دهم. هاشم یک پسر معلول [دارای معلولیت] دارد و مادر مقتول به همین علت به وی رضایت داد و هوشنگ هم خانواده‌اش توانستند رضایت بگیرند».

هر سال صدها نفر با اتهام قتل عمد در زندان‌های ایران اعدام می‌شوند ولی طی سال‌های اخیر آمار بخشش‌ها بر اعدام‌ها فزونی گرفته و این خود نشانی بر این است که بیشتر مردم بخشش را بجای اعدام انتخاب می‌کنند.