/ IHRightsحکم سه زندانی به‌نام‌های محمد کریم‌نژاد، حامد منوچهری و سبحان شوهانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) م… https://t.co/sGpjiEJo9y21 ژانویه

نجات یک زندانی از اعدام در زندان اصفهان

29 ژانویه 19
نجات یک زندانی از اعدام در زندان اصفهان

سازمان حقوق بشر ایران، ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷:  یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی اصفهان با رضایت شکات پرونده از اعدام نجات یافت.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی روزهای گذشته یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان با اخذ رضایت از شکات پرونده از مرگ نجات پیدا کرد. این زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، احمد واعضی خوانسار نام داشت.

احمد واعضی که اهل شهر خوانسار است و بیش از ۷ سال را در زندان سپری کرده است به اتهام قتلی که در طی یک نزاع رخ داد بازداشت شده بود.

یک منبع مطلع در خصوص پرونده وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «احمد جوشکار بود و با شاگردش بر سر مسائل مالی درگیر می‌شود که در این درگیری شاگر او جانش را از دست می‌دهد ولی هیچ قصدی برای کشتن وی نداشته است».

هر سال صدها نفر با اتهام قتل عمد در زندان‌های ایران اعدام می‌شوند ولی طی سال‌های اخیر آمار بخشش‌ها بر اعدام‌ها فزونی گرفته و این خود نشانی بر این است که بیشتر مردم بخشش را بجای اعدام انتخاب می‌کنند.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.