/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در قم

21 فوریه 20
اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در قم

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸: حکم دو زندانی که با اتهامات «مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی قم (زندان لنگرود) در سکوت رسانه‌های داخل ایران به اجرا درآمده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، بامداد چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه، دو زندانی در زندان مرکزی قم اعدام شده‌اند. هویت این دو زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند نعیم زواره و علی دادخواه احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «نعیم زواره و علی دادخواه سه سال پیش در یک پرونده مشترک و به همراه یک نفر دیگر بازداشت شدند. دادگاه به نعیم و علی اعدام داد و نفر سوم را به یازده سال زندان محکوم کرد».

اعدام این دو زندانی با وجود گذشت ده روز، از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی اعلان نشده است.

طی سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۳۰ زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.