/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام احمد فروهید که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #بروجرد به اج… https://t.co/TmxGtb1ZvY25 سپتامبر

اعدام سه زندانی در اصفهان

15 ژوئیه 20
اعدام سه زندانی در اصفهان

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹: حکم دو زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند و یک زندانی که با اتهام « مواد مخدر و قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. همچنین دو زندانی با اخذ رضایت و یا مهلت از شاکیان پرونده به بند بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز شنبه ۲۱ تیر ماه، حکم اعدام سه مرد در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. هویت این سه زندانی که در پرونده‌های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، عبدالعزیز شه‌بخش، عبدالله قنبرزهی و داوود امانی احراز شده است.

داوود امانی، اهل کاشان، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و همچنین «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود. به نظر میرسد که حکم قصاص نفس در مورد این زندانی اجرا شده باشد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ که نخستین بار خبر اعدام عبدالعزیز شه‌بخش و عبدالله قنبرزهی را اعلان کرده بود، عبدالله به مدت سه سال در زندان اصفهان به‌سر میبرد. این دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین در این روز، دو زندانی دیگر که با اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بودند، موفق شدند که از شاکیان پرونده خود رضایت و یا مهلت اخذ کنند و به سلول‌های خود بازگشتند.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست‌کم ۷ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.  

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۰ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.